PENGENALAN PROHUB

e-ProHub merupakan sistem yang dibangunkan untuk kegunaan Syarikat Juru Nilai membuat carian data secara online berdasarkan data yang diperolehi daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH). e-ProHub merupakan gabungan pengurusan data secara sistematik untuk carian, paparan data, membuat penandaan dan memuatnaik data daripada JPPH.

Dalam sistem ini, pengguna boleh membuat carian dengan lebih mudah dan sistematik berkaitan Daerah, Alamat, Penjual, Pembeli, Jenis Hartanah, Harga dan lain-lain. Selain itu, pengguna juga boleh menguruskan data yang telah ada di dalam sistem bagi mengedit, memaparkan beberapa data yang dikehendaki dan ‘export’ data ke dalam format Excel dan PDF.

CIRI-CIRI SISTEM

1.SISTEM CARIAN TEPAT DAN PANTAS

1a   1b

2.CARIAN TEKS ALIAS

2a     2b

3.CARIAN 'AUTO SUGGESTION'

3

4.PAPARAN JUMLAH HASIL CARIAN

4

 

5.KEYWORD HIGHLIGHTER

5a     5b

6.'UPLOAD' DATA DENGAN MUDAH

6

7.DATA BOLEH DIAKSES SECARA ONLINE

8.TANPA HAD DATA

9.TIADA HAD PENGGUNA

10.LOG CARIAN DATA

11.PILIHAN PAPARAN COLUMN

11

12.SIZEABLE COLUMN

12

13.USER FRIENDLY

13       13b

14.DATA TIDAK BOLEH DIUBAH OLEH PIHAK TIDAK BERTANGGUNGJAWAB

15.AUTO CALCULATE DATA SEBELUM DATA 'PUBLISH'

7

16.EXPORT DATA KE PDF DAN EXCEL

16    16