JOB BOOK

Job Book merangkumi  ciri-ciri yang terdapat dalam fungsi e-Search seperti carian data, paparan data, penandaan dan 'export' data. Selain itu, pengguna juga boleh memasukkan maklumat bagi rekod baru ke dalam sistem, menetapkan status sama ada KIV, Work in progress, Closed atau lain-lain, memaparkan dan mencetak Working Sheet dan juga fungsi-fungsi lain.

FUNGSI JOB BOOK

1.SENARAI PAPARAN SEMUA MAKLUMAT

   1

2.TAMBAH MAKLUMAT BARU

  2  

3.CARIAN DENGAN MUDAH DAN TEPAT

3

4.FUNGSI EXPORT DATA

4

5.MUAT TURUN DAN CETAKAN MAKLUMAT

     6

6.PAPARAN DAN EDIT DATA DENGAN MUDAH

7

7.PAPARAN, CETAKAN DAN MUAT TURUN WORKING SHEET

8

8.PENJANAAN LAPORAN DENGAN MUDAH

9

9.EDIT, PENJANAAN DAN CETAKAN LAPORAN

10