list

PENGURUSAN DATA

Dengan adanya sistem Prohub, semua proses pengurusan data menjadi lebih mudah dan sistematik kepada pengguna

search

CARIAN DATA

Dengan adanya fungsi 'Simple Search' dan 'Advance Search', maklumat yang diperlukan boleh diperolehi dengan mudah dan effisyen.

export

Export Data

Maklumat yang dimasukkan ke dalam sistem boleh di 'export' ke dalam format PDF dan Excel mengikut keperluan pengguna.

rentJob Book / REN System       gf1  Valuation Report System